F. Ringhoffer

František Ringhoffer
František Ringhoffer
Chladící stok 150 hl
Chladící stok 150 hl

František Ringhoffer Smichov – Praha,
firma založená roku 1771, nalezla cestu do pivovarů našich hned v prvních letech.
Továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry
Továrna na vagóny a tendry, továrna na zboží měděné a kovové
Specielní oddělení pro stavbu, zařízení a rekonstrukci pivovarů a sladoven.
Varny na vaření piva s topením přímým ohřevem.
Sladovny a hvozdy pro slady plzeňské, vídeňské a bavorské.
Stroje ku čištění ječmene a sladu. Obraceče sladu a dopravníky vyfukovací.
Pneumatické sladovny soustavy Gallandovy.
Stroje chladící a ledotvorné soustavy Lindeovy. Výrobní právo pro Rakousko-Uhersko.
Parní stroje a parní kotle nejosvědčenějsí konstrukce
Vagony ku dopravě piva s chlazením a vytápěním.

Typickým příkladem jak velké hodnoty vznikají houževnatou pílí technicky zdatného řemeslníka, jest vznik a rozvoj pozdějšího koncernu “Závody Ringhoffer – Tatra a.s.

F. Ringhoffer Smíchow
F. Ringhoffer Smíchow

Do Prahy přichází v roce 1769 mědikovecký tovaryš František Ringhoffer, který roku 1771 zakládá mědikoveckou dílnu na Starém městě pražském. Vzkvétající živnost vlivem tehdejšího pokroku cukrovarnictví a pivovarství rozšiřuje dále syn Josef a vnuk

František Ringhoffer. Jmenovitě poslední přivedl zděděné podniky na nebývalou výši. Pravě v době roku 1852, kdy kladou se počátky výstavny železných drah v Rakousku, zakládá František Ringhoffer zakoupením pozemků na Smíchově novou továrnu. Tento rok jest mezníkem založení Ringhofferovy vozovky na Smíchově. Výhodná doba přivádí podniky od první stovky nákladních vozů k dalším speciálním vozům, od jednoho tisíce dělníků až do čtyř tisíc dělníků v době světové války.
Nové objednávky z tuzemska i z ciziny kladou stále větší požadavky na podnik, takže roku 1911 rozhodují se vnuci zasloužilého Františka Ringhoffera k akcionování podniku za účasti velkobank a k výhradní specializaci podniku pro výrobu dopravních prostředků.
Do roku 1937 vyvezly Ringhofferovy závody do celého světa na 140 000 vozidel všeho druhu. Pouzději vyrábějí nákladní  i osobní vozy, tendry, draisiny, lůžkové, jídelní a salonní vozy, vozy pro pouliční a polní dráhy, vozové části motorových vozů, kolejové autobusy, speciální vozy pro dopravu piva, mléka, masa atd., dynamoelektrické vozy a konečně zařízení pro bufety.
Připojením kopřivnické vozovky roku 1923 byl učiněn krok k organisaci velkého Ringhofferova koncernu. Kopřivnická továrna vyšla jako Ringhofferův závod z malé dílny kolářského mistra. Roku 1853 založena vozovka pro výrobu silničních vozidel

Nákladní automobil pivovaru
Nákladní automobil Tatra 24

později železničních. Z toho vyšel roku 1897 první kočárový automobil. Poslední tři desetiletí znamenají pro podnik prudký vzestup. Pracovní výsledky, dokumentujíci technickou úroveň Závodů Ringhoffer – Tatra a.s. jeví se ve zvýšené poptávce po oblíbených automobilech Tatra.
Mimo osobní a nákladní automobily staví kopřivnická vozovka též všechny druhy vozidel pro dráhy, kolejové autobusy, motorové vozy s benzínovými nebo Dieselovými motory, tramvaje, vozidla pro speciální účely atd. I nejrychlejší vozidlo ČSD “Slovenská strela” byla zkonstruována  vyrobena v kopřivnické továrně.
Vedle vozidel specializovala se továrna na stavbu elektroautomatických chladících zařízení pro kuchyně, bufety, bufetová zařízení vůbec, výrobu Knorrovy brzdy pro železniční vozidla a silniční válce.

Pivní pult Tatra
Pivní pult Tatra

Do Ringhofferova koncernu dále Moravsko-slezská vozovka ve Studénce s výrobou železničních vozidel všeho druhu, spirálových vrtáků a letadel. Po krátkém trvání letecké továrny ukazuje se i zde vynikajíci kvalita výrobků Závodů Rinhoffer – Tatra a.s. celou řadou nových leteckých národních i světových rekordů vytvořených na letadlech Tatra s motory Tatra.

Letoun Tatra
Letadlo Tatra

F. Ringhhoffer, Smichov u Prahy.
Továrna na stroje, slévárna a kotlárna
Zařizování varen s vařením párou.
Výhody: rychlé a jednoduché regulování varu, větší čistota. Připalování rmutu vyloučeno. Šetření dna, Úspora paliva, úspora místa. 
17 pánví provedeno.
V poslední době provedeno 10 úplných varen s topením párou.

F. Ringhhoffer, Smichov
F. Ringhhoffer, Smichov u Prahy. Továrna na stroje, slévárna a kotlárna

Fr. Ringhoffer tovární výroba sodových vod ve Velkých Popovicích, dodává sodové vody a limonády, vyrobené z výtečné vody proslulých lesních pramenů.
Doporučujeme:  „Jablkový šumivý speciál” silně pěníci lahodný nápoj, lihuprostý, lékařsky doporučovaný. 

Fr. Ringhoffer tovární výroba sodových vod ve Velkých Popovicích, dodává sodové vody a limonády, vyrobené z výtečné vody proslulých lesních pramenů.
Doporučujeme:  „Jablkový šumivý speciál” silně pěníci lahodný nápoj, lihuprostý, lékařsky doporučovaný.

Od založení firmy nalézáme zejména větší zařízení a celé stavby a přestavby v následujících pivovarech:
Praha, Klockel 1774, Chlumec r. 1788, Nusle 1801, Tábor, obec, sladovna 1808, Rožmitál 1821, Postoloprty 1840, Králové Dvůr 1848, Podmoklí, Kolín (panský), Horní Beřkovice, Krásné Březno r. 1802, dále v pořadí Kladruby, Hořovice, Kolín (městský), Ulice, Li­toměřice, Kroměříž, Napajedla, Schellenhof (okr. piv.), Těšín, Pešť (Promontor), Vendulák Praha, Dolní Beřkovice, Popovice, Střížkov, Jince, Bestvíny, Jiretín, Klášterec, Hainšpach, Hartenberg, Náchod, Kynšperk, Cheb, Cáhiov, Janovice, Záhřeb, Linec, Hanušovice, Wiesenberg, Yojnice, Švechat, Neudorf, Uaudensdorf, Rajhrad, Hodonín, Kove Město, Karvín, Ljubífi (Kober), Buchheim, Puntigam, Udrim, Kra­kov, Třemešak, Pešť (Ha-gemacher), Pešť (Steinbruch), Terst Dreher), Krasiczyn, Lustenau uLince, llochwald, Simmering, Lysá, Šluknov. A mnohé další v cizině.

B. H. Hellmann Praha

B. H. Hellmann
Praha
založeno 1901
Později přejmenována na 
Továrna na filtry a pivovarské stroje

Kanceláře B.H.Hellmann
Správní budova firmy B. H. Hellmann
Tlakoměr Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann v Praze
Tlakoměr Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann v Praze

Firma B. H. Hellmann a.s. v Praze jest specialisována na výrobu strojů pro nápojový průmysl a to v prvé řadě pro průmysl pivovarský.
Firma Hellmann vyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, různá čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve jak kartáčové, tak i bezkartáčové, pro výkon až 8000 lahví v hodině, automatické plniče lahví, automatické zátkovače, požahovačky sudů, myčky sudů, sprchové chladiče, šrotovníky a pod.

stacecka_Hellmann
Stáčečka piva B. H. Hellmann s dvěma jehlami a kotlíkem pro každou jehlu zvlášť. Možno plnit láhve každé velikosti bez přenastavovaní.
Montovna B.H.Hellmann
Montovna strojů B.H. Hellmann

Dobrá pověst firmy B. H. Hellmann spočívá na výborné jakosti jejich výrobků, a většina pivovarů v Československé republice má strojní zařízení dodané touto firmou.
Firma Hellmann, vyrábí též stroje pro jiná odvětví nápojového průmyslu, na přiklad mycí stroje na láhve, plnicí a zátkovací stroje pro minerální vodu, sodovku, limonády, pro mlékarny a pod.
Dále staví firma Hellmann zcela moderní impregnační stroje pro sodovkárny, zvláštní plniče lahví pro citlivé minerální vody, myčky na konve pro mlékarny a pod.

Soustružnická dílna B.H.Hellmann
Soustružna B.H.Hellmann

Odbytiště firmy B. H. Hellmann neomezuje se pouze na Republiku československou, nýbrž k tomuto odbytišti patří též veškerá území bývalého Rakouska-Uherska, Itálie, Balkán a Egypt.
Firma B. H. Hellmann jest největší a nejvýznamější firmou tohoto druhu v Republice československé. Vedlejší vyobrazení zachycuje pouze malou část dílen, postačí však zajisté k znázornění rozsahu firmy.

Zámečnická dílna B.H. Hellmann
B. H. HELLMANN
B. H. HELLMANN, Praha, Mariánská ul. 29
Majitel: LEOPOLD SCHMIED.

B. H. HELLMANN, Praha, Mariánská ul. 29
Majitel: LEOPOLD SCHMIED.
Generální zastupitelství:
Sušáren, patent Hecking, nejnovější konstrukce, na mláto,
řízky, výpalky, škrob, lučebniny atd.
Pivních filtrů a filtrů pro všechny průmyslové účely
(Berlínská továrna na jemnofiltry „Sellenscheid v Berlíně).
Specialita: Filtrace
železitých vod bez lučebnin a bez pohonu strojních.
Nejnovějších stáčecích přístrojů na pivo s protitlakem
a samočinným doplňovačem, patent sládka Goetze.
Samočinných zásuvných a výsuvných pump otáčivých ku sudování piva.
Nicolaiových diagonálních roštů úsporných z pancéřové lité ocele. Obrovská úspora na topivu.
Přístrojů ku výrobě přírodního ledu, patent Síehler.
Sprchových chladičů s dvojitými vlnitými rourami (Patent Heřm. Káuinitz, Saská Kamenice).
Závěsných železných háků pro ležácké sudy, patent Wolf.
Mačkadel na slad se 2—4 válci (Lois Schrottor v Ropponu)
Špuntovnic, patent Neumann.
Pryžových troubelů „Cerevisia” na pivo, vodu, víno atd.
Patentních barevných a karamelovaných sladů ze sladovny LEOPOLDA SCHMIEDA, Praha, 
Marianská ulice č. 29

 

Novák & Jahn

Průmyslový podnik, továrna a strojírna Novák & Jahn, vznikla v Praze-Bubnech v roce 1865 spojením výrobce pivovarských strojů a zakladatele kanceláře pro zařizování pivovarů a sladoven pana Josefa Vincenta Nováka a Richarda Jahna, vystudovaného strojního inženýra, vedoucího zemědělské kanceláře zaměřené na lihovarnictví.
Strojírna Novák & Jahn se řadila k předním evropským firmám v oboru a vedla si znamenitě v domácí konkurenci. Pro pivovary, lihovary, sladovny a škrobárny vyráběla moderní varny na topení přímým ohněm nebo parou, třídírny, filtry, stáčecí stroje a veškerá transportní zařízení. Dále také anglické hvozdy, sprchové chladiče, kalibrátory sudů a mnoho dalšiho.

zarizeno_LP_1899
Cedule Zařízeno L.P. 1899 firmou Novák & Jahn, továrna na stroje v Praze

Firma Novák & Jahn vybavila více než 10 pivovarů v Praze, také všechny čtyři plzeňské pivovary a Český akciový pivovar v Českých Budějovicích
Pražské pivovary vybavené firmou Novák & Jahn:
Akcionářský pivovar na Smíchově,
Pražské pivovary v Holešovicích,
Měšťanský pivovar na Královských Vinohradech,
Akciový pivovar, Praha XV-Nusle,
Společenský pivovar pražských sládků v Braníku, 
Praha první pražský akciový pivovar se sladovnou v Podbabe, 
Praha pivovar pana U. Meislera „u zlaté štiky, 
Praha pivovar p. J. M. Schary-ho „na Slovanech”, 
Praha Libušinka pivovar kollegialní kapitoly na Vyšehradě,
 

Aparát na sušení mláta Novák & Jahn
Aparát na sušení mláta Novák & Jahn

Strojírna Novák & Jahn v Praze vyrábí aparáty k sušení pivovarského mláta patent Hecking. Při použití zpáteční páry strojů parních nestojí sušení žádných výloh, při použití páry direktní jsou výdaje jen nepatrné.
Více jak 200 sušáren jest již v činnosti.
Právě se zařizují pro pivovar p. Antonína Drehera v Terstu jeden apparát, pro pivovar pp. W. Waldštejna synů v Nuslích u Prahy dva apparáty.
Rozpočty a veškerá vysvětlení u strojírny Novák & Jahn, Praha-Bubny.
Výhradné právo výroby apparátů pro mocnářství rakousko-uherské.

Novák & Jahn továrna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny, dodávají úplná zařízení pivovarů a sladoven, jakož i

Novák & Jahn
Novák & Jahn továrna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny,

plány pro novo a přístavby. 
Zvláštnosti:
Parní pánve pro rmuty a mladinku.
Úspora paliva 50% oproti topení ohněm. Rychlé a jednoduché regulování. Rmuty nemohou se připáliti. Žádné opravy. Upotřebení kondezační vody ku napájení parního kotle. Spálení neb tržení dna nemožné. Úspora místa, větší čistota. Jemná, chlebnatá piva. Topiště a komín pro pánev úplně odpadá. Snadný přístup.
Patentní dvojité hvozdy osvědčené soustavy pro výrobu světlého i tmavého sladu.  
Mechanické obraceče sladu patent Hochmuth.
Patentní mačkadla na slad s dvojitým pohybem válců, nejlepší soustava.
Sušidla mláda, zimotvorné stroje. 

Zimotvorný stroj Habermannův
Zimotvorný stroj Habermannův dodává Novák & Jahn

Parní stroje a kotle všech velikostí a soustav. 
Sprchové a skříňové chladiče.
Nejlepší doporučení, prospekty zdarma. 

 

Firma Novák a Jahn vyrábí zimotvorné stroje soustavy Habermannovy, o jichž výtečném chodu a prospěchu nejlepší vysvědčení dosti důkazů podávají. Na obr. 38, jest znázorněn plynový aparát stroje tohoto. 

Sprchový chladič Novák & Jahn
Sprchový chladič Novák & Jahn

Co další výrobek uvádíme sprchové chladiče pro mladinku pivní, záparu, výpalky atd., jichž chladicí plocha z jednotlivých na sebe postavených měděných rour po stranách mosaznými spojkami v celek spojeny, pozůstává, na litých podstavcích spočívající a za příčinou čistění velmi
přístupny jsou.

Mačkadlo na slad firmy Novák & Jahn Praha-Bubny
Mačkadlo na slad firmy Novák & Jahn Praha-Bubny

Obr. 41. Mačkadlo na slad systému Novák a Jahn. Patentní mačkadla na slad s dvojitým pohybem válců, kterými
se nejen značná úspora sladu, ale i také rychlejší čeření docílí došlo
toho největšího rozšíření.
Na sta dobrozdání a vysvědčení
stojí u zmíněné firmy k disposici
k nahlédnutí, a jest nejlepším dů­
kazem o osvědčenosti stroje tohoto,
že do veškerých zemí v Rakousko-
Uherském mocnářství, do Německa,
Belgie, Francie, Švýcarska, Ruska,
Švédská, Anglie, dále do Bul­ harska, Srbska, Itálie, ano až i do zámořských zemí dodány byly.

Novák a Jahn, strojírna Praha-Bubny. Od založení závodu roku 186o byly následující větší pivovary a sladovny zařízeny:
Podkováň akciový pivovar se sladovnou,
Nové Dvory u Kladna pivovar pana Daneše,
Loučka u Nového Jičína pivovar pana Leopolda Kudielky,
Nová Paka akciový pivovar se sladovnou,
Mýto akciový pivovar se sladovnou,
Česká Třebová akciový pivovar se sladovnou,
Sezemice pravovárečné měšťanstvo,
Praha první pražský akciový pivovar se sladovnou v Podbabě,
Náchod měšťanský pivovar,
Klatovy akciový pivovar se sladovnou,
Lipník společná sladovna,
Liteň pivovar a sladovna pana J. Daubka,
Staňkuv akciový pivovar se sladovnou,
Strakonice pravovárečné měštanstvo,
Mšeno akciový pivovar se sladovnou,
Hradec Králové pravovárečné měšťanstvo,
Znojmo pivovar pana Th. Maurala,
Košíř pivovar pp. Reitlera a Libitzkého,
Praha pivovar pana U. Meislera „u zlaté štiky,
Litoměřice společný pivovar „Elbschloss,
Unhošt pivovar pana Em. Urbana,
Meran (Tyroly) pivovar pana Jos. Euchse,
Karlovy Vary pivovar pana Ant. Webra,
Zlonice pivovar J. J. knížete Edurd. Kinského,
Něm. Brod pravovárečné měšťanstvo,
Sissek-(Slavonie) pivovar p. M. Blaua,
Krakov (Halič) pivovar p. B. Gunziga ml.,
Romny (Rusko) pivovar p. Ed. Petříčka,
Příbram pravovárečné měšťanstvo, Horní Beřkoviee pivovar pana Josefa Černýho,
Práč pivovar p Jos. Kašpara,
Jablonec n. Nisou pivovar p. barona Oppenheimra,
Nymburk pivovar p. M. Jelínka,
Jindř. Hradec pivovar J. O. hraběte Jaromíra Černína,
Plasy pivovar J J. knižete Metternicha,
Rumburk pivovar J. J. knížete Jana Lichtensteina,
Praha pivovar p. J. M. Schary-ho „na Slovanech”,
Wilhering u Lince pivovar pana Jós. Niklasa,
Domažlice pravovárečné měšťanstvo,
Mor. Ostrava pivovar p. M. Strassniamm,
Stanislavov (Halič) pivovar p. P. Sedelmayera,
Muros-Vásárhely (Sedmihrady) pivovar p. K. Krafita,
Hodkovice u Liberce pivovar p. W. Svobody,
Rakovník pravovárečné měšťanstvo,
Bí­lina pivovar knížete Morice z Lobkovic,
Tupadly knížecí Auerspergský pivovar,
Nasavrky knížecí Auerspergský pivovar,
Český Brod pravovárečné měšťanstvo,
Dolní Počernice pivovar barona z Deszenyfi,
Planá městský pivovar,
Preystadt (Horní Rakousy) měšťanský pivovar,
Praha Libušinka pivovar kollegialní kapitoly na Vyšehradě,
Beroun pravovárečné měšťanstvo,
Mnichov u Mariánských Lázní měšťanský pivovar,
Místek (Morava) výčepní měšťanstvo,
Kraslice pivovar pp. Lili & Bohm,
Zaczernie (Halič) pivovar p. dama rytíře z Jedrzejwicz,
Rosice (Morava) pivovar svob. pana Hirsch-Gerentba,
Písek pravovárečné měšťanstvo,
Velké Březno pivovar pánu Eckelmann a Wolfram,
Teplá, klášter, pivovar kláštera Praemonstrati,
Chotěšov pivovar knížete Thurn-Taxise,
Vrchlabí pivovar knížete Czernín-Morami,
Dzikow (Halič) pivovar hraběte Tarnowského, Kladruby pivovar knížete Windischgraetze,
Sarajevo (Bosna) pivovar Lówy-ho,
Ouřiněves pivovar p. AI. Tichého,
Skawina (Halič) pivovar p. Albína Kollorosa,
Krásíkov (Sehwanberg) pivovar knížete Loewenstein Wertheiin-Kosenberga.

Z velkých cizozemských staveb budiž uvedeno několik vynikajících staveb mezi jinými:
St. Etienne (Loiře, Francie) Société Anonyme des Brasseries Austro Franeaise a Paris (Pivovar na 80.000 hektok piva ročně),
Var­šava (Rusko) první pivovar na pohyb parní pp. Kyjok a Lydke, Korf (Rusko) panský pivovar, Varese (Itálie) pivovar p. A. Lorettiho, Bělehrad (Srbsko) parní pivovar pp. II. Bailony a synů, Soíia (Bulharsko) pivovar p. Bogdana Proška, Slivno (Bulharsko) Société d e lu Brasserie B u lg a r e ,,S a g la s ie “ , S a r a je v o ( B o s n a ) p iv o v ar L o w y h o , R o m n y ( R u s k o )
pivovar p. Ed. Petříčka, Sabac (Srbsko) pivovar p. Panty L. Ivurtwitse,
Valjevo (Srbsko) pivovar p. Lazara W. Lazarevitse

Dodavatelé pivovarů

Novák & Jahntovárna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny

B.H. Hellmannvyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve

F. Ringhoffer, továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry 

Emanual Barth Praha, potřeby pro pivovary a sladovny. Stroje, přístroje a potřeby pro export a výčep piva pro obchody pivem lahvovým

J. Hitz Praha, spojené továrny pro průmysl pivovarnický. Držitel Císařské a královské výsady

J. Vindyš, továrna na pivní stroje Praha-Smíchov

K. SCHEINPFLUG, továrna na měděné, kovové a železné zboží ve Slaném

A. Rack a spol., Vídeň, Regulační topení pro pánve, hvozdy a parní kotle patent J. A. TOPFA a SYNU v Erfurtu.

Leopold Schmied, J. Rosenberg, František Koldovský, Alois Husák, Škodovy závody, František Vaníček, Alois Baudish, František Kadavý, 

J. F. Zmatlík, Praha – odborný závod se stroji pro pivovarnictví

Alois Kreidl c. k. výsostná továrna chemických, technických a fyzikálních aparátů a chemických aparátů v Praze

E. Leitz ve Wetlzláru v Německu dodává Leitzovy mikroskopy pro výzkumnému ústavu pro průmysl pivovarský v Čechách

Albrech Rueprecht Vídeň, továrna přesné váhy

Andrlík & Hueber v Praze, žižkovská továrna na stroje a kotlárna

První českomoravská továrna na stroje v Praze

Marky, Broumovský & Schulz v Praze

J.D. Weinig a syn v Hanavě n. M. strojírna ku zařizování pivovarů a sladoven

T. Aupěka dříve Fr. Vaníček v Kutné Hoře

Antonín Hoffmann v Praze VII. továrna na měděné a kovové zboží

Martinka a spol v Praze VII, továrna na stroje a kotlárna

Fr. Weisner Chrudim strojírna, slévárna a továrna na váhy

Výzkumný ústav pro průmysl pivovarnický v Čechách

J. V. Machovský v Karlíně u Prahy

Bohumil Wiesler Praha, obchod zbožím pro technické zařízení pivovovarů

Ferdinand Veselý Praha, závod se zbožím technickým pro pivovary a sladovny

E.L. Schwarz v Úštěku – Stockheimovy patentní filtry a plnící přístroje

V Fiedler, Královské Vinohrady, bednárna a obchod sudovinou

Josef Mareš Praha, Lopaty na slad nejlepší jakosti

 

Klíčení ječmene v praxi

Sladování humnové

Sladování na humně je dosud nejrozšířenějším a prakticky nejoblíbenějším způsobem výroby sladu.

japonka
odpočívající japonky

Humno je prostorná, obvykle klenutá, často podzemní nebo polo podzemní místnost, tvořící svým rozsahem největší část zasta­věného prostoru každé sladovny.

Důležitým požadavkem je, aby se dala bez obtíží udržet v prostoru humen pokud možno po celý rok stálá, poměrně nízká a od teploty vnějšího vzduchu neodvislá teplota. To vyžaduje silné obvodové zdivo a tepelnou isolaci zdí i střech. Nejvhodnější je teplota kolem 10° C. Musí být postaráno o dobrou ventilaci, proto se staví vzdušné větrací kanály s přívodem vzduchu asi 40 cm nad podlahou s odváděcími otvory ve stropě.

Obzvláštní pozornost musí být věnována podlaze humna, ježto zrno leží při klíčení po celou dobu přímo na podlaze a pro řádné vedení hromad nesmí podlaha ovlivňovat ani vláhu, ani teplotu klíčící hromady. Podlaha se skládá ze dvou vrstev. Nejprve je asi Í5 cm silná vrstva dobře prohněteného jílu který se nanáší v ten­kých vrstvách a stejnoměrně se udusá, (jinak by se dodatečně ssedal a tím by se v podlaze tvořily trhliny). Na tuto isolační vrstvu přijde teprve vlastní dlažba. Dlažba musí být co možná bezespárná, nesmí ani vodu přijímat (protože by hromada na ní položená vysýchala), ani ji ve spodních vrstvách vydávat a musí se snadno čistit. Dříve se pokládala dlažba z dobře pálených cihel nebo z dé­lek ze sohlenhofenského vápence. Dnes se užívá dobrého betonu, na povrchu hlazeného.

Podlaha musí mít dostatečný spád k protilehlým stěnám, aby voda nezatékala pod hromady, a kolem obvodových zdí musí být provedeny odvodňovací žlaby, zajištěné sifonovými závěrami.

Okna nemají být příliš velká, mají být usazena až pod stropem, »mají být otevírací, aby se mohlo podle potřeby větrat; obvykle jsou ještě opatřena uzavírací žaluziovou okenicí. Zasklena mají být modrým sklem, aby se zabránilo vnikání přímého slunečního světla na hromady.

Vodní rozvod má mít dostatečnou světlost a kohoutů má být tolik, aby se mohlo bez dlouhých hadic používat vody k mytí i rosení.

Dlažba humen se má čistit kartáči po předchozím navápnění a to po každém odstranění hotového sladu * před každým vymáčením nové hromady.

Stěny i strop se mají častěji bílit čerstvě hašeným vápnem. K snadnějšímu udrženi čistoty se obvykle spodní část stěn do výše asi 1 m opatří cementovým nátěrem nebo dobrou isolační asfalto­vou barvou, aby se zdi kolem hromad mohly vodou splachovat. Výkonnost humen se počítá průměrně na 100 kg vymáčeného ječmene asi 3,4 až 3,6 m. Vedou-li se hromady na humně osm dní, pak musí být na humně vedeno denně osm hromad a celková plo­cha humen je asi 28 m2 na každých 100 kg denně vymáčeného ječmene.

Práce ve varně a kontrola její jodem

Se zkušenostmi, jakých jsem nabyl s pivy z letošního sladu, nejsem, vzdor tomu, že slad vlastní výroby dle mého náhledu byl bezvadý, zcela spokojen. Mladina nepropadala pěkně, na kvasné kádi zřídka aneb nikdy se nečeřila a čeření v sudě ležáckém bylo dosti závadné; některá piva vůbec se nečeřila, naopak byla vždy zaprášenější. Nevěděl jsem si rady. Dostaví-li se nepříjemné zjevy u výrobě, jež očekáváme, poněvadž jsme si vědomi, že jsme se dopustili chyby, pak pohlížíme na věc zcela jinak, než když nás překvapí nehody při domnělé nejlepší práci, nepřipraveny. Nevíme pak, odkud přišly a jak je odstraniti. Jak již praveno, považoval jsem slad svůj za dobrý, práce ve varně prováděly se obvyklým způsobem, várečné byly z téhož závodu osvědčeného původu, podmínky kvašení a odležení piva byly tytéž, a pokud se týče čistoty, vykonáváno vše jako vždy v nejlepším pořádku. — Co bylo tedy zjevu toho příčinou ? —

Zcela jednoduše letošní slad,který nápadně se liší od loňského, a podobá se velice při práci ve varně sladu z roku 1888. Vyžaduje totiž letošní slad veliké opatrnosti při vyhřívání rmutů, zejmena vydržování teploty od 48 do 52 a až do 60° R. ( °R, neboli stupně Réaumura. Jednotka teploty od roku 1720 až do 20. století)  a řádné kontrolování přeměn škrobu v dextriny a maltosu obvyklou zkouškou jodem.

U nás jest zkouška tato v praksi dosud málo užívána, za to však tam, kde se jí používá, koná sládku platných služeb. Provedení kontroly této jest sice velice snadné, zapotřebí však použiti methody pro nás sládky přesvědčivé a něco jistého nám podávající. Jak dříve se doporučovalo, jodový roztok přímo s mladinou neb pivem za jistých okolností v styk přivésti a smíchati, by znalé zbarvení pro škrob a dextriny se objevilo, bylo pro sládka k cíli správného posouzení nesnadné, zejména ne­seznal úplnou přeměnu škrobu v cukr, a přehlédl snadno ono nemilé zakalení škrobem neúplně přeměněným.

Zejména stávaly se tu chyby, nevzaly-li se rmut neb mladina ku zkoušení – dosti studené, neb bylo-li vařeno pivo tmavé. Popíši budoucně zevrubně snadnou zkoušku jodem, kterou každý sládek snadno provede a přesvědčí se o pochodu práce ve varně úplně spolehlivě. Byv dříve sládkem v Německu, přiučil jsem se i přivykl této kontrole při práci ve varně.

Vzal jsem širší prubírku — eprouvetu — naplnil jsem ji as 1,2—2 cm vysoko právě sbíhající mladinou, ochladil a doplnil silným lihem na pateronásobný objem, čímž dextriny v barvě mlékovité se vyloučily. Třepáním srazily se a usadily dole pevně. Po slití lihu nahnutím zkoumavky přidal jsem tolik převařené a schlazené vody, mnoho-li jsem vzal zprvu mladiny. Přidáním dvou kapek vodnatého roztoku jodu povstal značný rozdíl co do barvy oproti obdobnému, současně provedenému pokusu s čistou vodou; dalších 8 kapek roztoku jodového zbarvilo dextriny silně hnědočerveně.

Učinil jsem tutéž zkoušku jodem s mladinou na kádích a s pivy na sudech ležáckých a tu shledal jsem, kde vězí chyba: skorém ve všech případech intensivní reakce jodem, od slabě hnědočerveného zbarvení až do tmavě fialového, tedy zákal škrobový. U některých piv neobjevil se žádný rozdíl v barvě, piva ta zbarvila se skorém tak jako voda. Stejně s jodovou reakcí držel se zákal dotyčných piv.

O opatrování závadných piv zmíním se snad později. Tolik však připomínám, že nutno učiniti příslušná opatření ve varně a rmutovati s největší opatrností. Rmutoval jsem celkem as o hodinu déle. Při stékání předku učinil jsem opět zkoušku jodem, reakce nebyla však žádná. Výsledek změněného způsobu manipulace jest již patrný. Kvašení, pro něž opatřil jsem dobré várečné, jsou mnohem krásnější, nové várky okazují mnohem lepší čeření ve skleničce; kvasnice se dobře a rychle ssázejí a pivo jest jiskrné.
Frt. Matějka,sládek v Tloskové.

*1:  48 do 52 a až do 60° R. = 60°C do 65°C a až do 75°C.
( °R, °Ré neboli stupně Réaumura.

U nás známe jen stupnice R (Réaumur – vyslovuj Reomýr) a C (Celsius)
V našem řemesle používá se od dob F.O.Poupěte, který zavedl do pivovarství měření teploty teploměrem, výhradně stupnice Réaumurovy.
V novější době se však všeobecně zavádí stupnice Celsiova. Bude proto záhodno, abys ses naučil přepočítávat ° R na °C a obráceně.

1° R = 1,25° C       1°C = 0,8° R

Réaumurova teplotní stupnice byla vytvořena v roce 1730. Francouzský přírodovědec René Antoine Ferchault de Réaumur určil jako dva důležité body teplotu 0 °Ré pro teplotu tání ledu a 80 °Ré pro teplotu varu vody. Po svém zavedení byla velmi populární, ale již během 19. století byla nahrazena jinými systémy, proto se s ní dnes setkáme spíše výjimečně. Nejmenší díl stupnice se nazývá stupeň Réaumura.