Antonín Ulík, bednář

K vynikajícím průmyslníkům, ježto svou dovedností, pílí a podnikavostí znamenitého úspěchu v oboru svém dosáhli, náleží nedávno zesnulý Antonín Ulík, majetník velkozávodu bednářského v Praze.                Ulík narodil se roku 1824 v Senomatech, okres Rakovník, kde jeho otec byl řeznickým mistrem a hostinským. Vyučil se v pivovaře na Nostickém panství, kde tehdáž veškeré dříví z blízkých bohatých lesů se zpracovávalo a to … Read more

Úmrtí

Dne 21. prosince 1890 zemřel p. Aug. Reininghaus, spolumajitel pivovaru Steinfeld u Štýr­ského Hradce. Dne 22. prosince 1890 zemřel v stáří 76 roků pan Josef Nejedlý, sládek a měšťan v Kralovních. Dne 27. prosince 1890 zemřel v stáří 74 let pan Vil. Svoboda, c. k. notář v Mnichově Hradišti, otec sládka p. Boh. Svobody v … Read more

Zprávy osobní 1. ledna 1891

Pan Eduard Kruzner, řiditel pivovaru „u Štajgrů”v Praze, resignoval na své místo. Pan Antonín Nolč, sládek pivovaru anglické společnosti „u Štajgrů” v Praze, jmenován řídícím téhož závodu. Pan Jan Tesař, dříve sládek v Moskvě, stal se sládkem v Zaczernie v Haliči. Pan Jan Levý, podstarší panského pivovaru v Březnici, jmenován tamtéž sládkem. Pan František Tvrdek, … Read more

O dovozu piva do Columbie roku 1889

O dovozu piva do Columbie r. 1889 vyjímáme z jedné německé konsulátní zprávy následující data: Nápoje vykazují značný příbýtek 541 tun, pivo samo 539 tun. Německá piva lahvová a vedle nich severo­americká nalézají vzdor velmi zdražené ceně, následkem dopravy a cla rychlého odbytu. Pivo v sudech se nezakotvilo, bylyť sudy často průběhem dopravy značně vyprázdněny … Read more

Zvláštní způsob máčení ječmene

Na zvláštní způsob máčení ječmene obdržel patent jistý Ferdinand Kleemann v Oberttirkheimu. Způsob ten pozůstává v podstatě v následujícím: Ječmen k máčení určený nasype se do zvlášť k cíli tomu zřízené nádoby a tato naplní se vodou tak dalece, až veškerá zrna jsou potopena. Na to se nádoba uzavře a obsažený v ní vzduch vyčerpá, … Read more

Pojišťováni sladu zeleného proti ohni

Pojišťováni sladu zeleného (syrového) proti ohni. Jak známo, přistoupily pojišťovny na základ přání, vysloveného o valné hromadě rakouských vyrabitelů sladů v Brně r. 1886 na pojištění zeleného sladu proti ohni. Nyní leží před námi statistické výkazy o rozšíření, jakého tento nový druh pojištění nabyl. Veškerých 14 společností pojišťovacích, které pojištění sladu zeleného zavedly, uzavřelo r. … Read more

Emanual Barth

Emanual Barth v Praze Stroje a potřeby pro pivovary a sladovny. Filiálka v Kievě, Rusko Založeno 1872 Vyznamenán: Spolkem pro průmysl pivovarský v království českém, Rakousko-Uherským spolkem sládků a sladmistrů ve Vídni, na výstavě architektury a inženýrství v Praze a jiné. Písarna a sklady, Senovážná ulice č. 56,  Telefon číslo: 287 Firma Emanuel Barth Praha … Read more

Várky z klatovského chmele

Před rokem zmínil jsem se v „Kvasu, o první várce ku kteréž použito chmele klatovského z roku 1889. Piva byla všeobecně chválena. Pobádal jsem ku správnému pěstování chmele v krajích, kde dříve znamenité chmelnice bývaly. V letošní kampani a sice dne 14. prosince 1890 použil jsem ku várce 72 hektol. 11,5° sacch. mladiny opětně „klatovského“ … Read more

Potíže s dokládáním ledu, zřícení Karlova mostu

V Praze, 29. prosince 1890. (Přehled povětrnosti jednotlivých měsíců f. 1890.) V lednu bylo počasí většinou teplé, tak že sládci a hostinští s dokládáním ledu měli dosti velké potíže; teploměr totiž po celé druhé dvě třetiny měsíce ne­klesl ani pod bod mrazu. Rovněž i sněhu byl nedo­statek, tak že panovaly obavy ohledně zdaru osení. V … Read more

Pro bryndání piva

Pro bryndáni piva stál opět minulý měsíc jistý hostinský v Berlíně před soudem, aby se ze skutku mu za vinu kladeného zodpovídal. Dřívější hostinský, nyní majitel domu, v jedné z ulic berlín­ských, měl výčep piva bílého a bavorského a prodal jej roku 1887 hostinskému M. Ku prodanému in­ventáři náleželo také několik set lahví piva bílého … Read more