B. H. Hellmann Praha

B. H. Hellmann
Praha
založeno 1901
Později přejmenována na 
Továrna na filtry a pivovarské stroje

Kanceláře B.H.Hellmann
Správní budova firmy B. H. Hellmann
Tlakoměr Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann v Praze
Tlakoměr Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann v Praze

Firma B. H. Hellmann a.s. v Praze jest specialisována na výrobu strojů pro nápojový průmysl a to v prvé řadě pro průmysl pivovarský.
Firma Hellmann vyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, různá čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve jak kartáčové, tak i bezkartáčové, pro výkon až 8000 lahví v hodině, automatické plniče lahví, automatické zátkovače, požahovačky sudů, myčky sudů, sprchové chladiče, šrotovníky a pod.

stacecka_Hellmann
Stáčečka piva B. H. Hellmann s dvěma jehlami a kotlíkem pro každou jehlu zvlášť. Možno plnit láhve každé velikosti bez přenastavovaní.
Montovna B.H.Hellmann
Montovna strojů B.H. Hellmann

Dobrá pověst firmy B. H. Hellmann spočívá na výborné jakosti jejich výrobků, a většina pivovarů v Československé republice má strojní zařízení dodané touto firmou.
Firma Hellmann, vyrábí též stroje pro jiná odvětví nápojového průmyslu, na přiklad mycí stroje na láhve, plnicí a zátkovací stroje pro minerální vodu, sodovku, limonády, pro mlékarny a pod.
Dále staví firma Hellmann zcela moderní impregnační stroje pro sodovkárny, zvláštní plniče lahví pro citlivé minerální vody, myčky na konve pro mlékarny a pod.

Soustružnická dílna B.H.Hellmann
Soustružna B.H.Hellmann

Odbytiště firmy B. H. Hellmann neomezuje se pouze na Republiku československou, nýbrž k tomuto odbytišti patří též veškerá území bývalého Rakouska-Uherska, Itálie, Balkán a Egypt.
Firma B. H. Hellmann jest největší a nejvýznamější firmou tohoto druhu v Republice československé. Vedlejší vyobrazení zachycuje pouze malou část dílen, postačí však zajisté k znázornění rozsahu firmy.

Zámečnická dílna B.H. Hellmann
B. H. HELLMANN
B. H. HELLMANN, Praha, Mariánská ul. 29
Majitel: LEOPOLD SCHMIED.

B. H. HELLMANN, Praha, Mariánská ul. 29
Majitel: LEOPOLD SCHMIED.
Generální zastupitelství:
Sušáren, patent Hecking, nejnovější konstrukce, na mláto,
řízky, výpalky, škrob, lučebniny atd.
Pivních filtrů a filtrů pro všechny průmyslové účely
(Berlínská továrna na jemnofiltry „Sellenscheid v Berlíně).
Specialita: Filtrace
železitých vod bez lučebnin a bez pohonu strojních.
Nejnovějších stáčecích přístrojů na pivo s protitlakem
a samočinným doplňovačem, patent sládka Goetze.
Samočinných zásuvných a výsuvných pump otáčivých ku sudování piva.
Nicolaiových diagonálních roštů úsporných z pancéřové lité ocele. Obrovská úspora na topivu.
Přístrojů ku výrobě přírodního ledu, patent Síehler.
Sprchových chladičů s dvojitými vlnitými rourami (Patent Heřm. Káuinitz, Saská Kamenice).
Závěsných železných háků pro ležácké sudy, patent Wolf.
Mačkadel na slad se 2—4 válci (Lois Schrottor v Ropponu)
Špuntovnic, patent Neumann.
Pryžových troubelů „Cerevisia” na pivo, vodu, víno atd.
Patentních barevných a karamelovaných sladů ze sladovny LEOPOLDA SCHMIEDA, Praha, 
Marianská ulice č. 29

 

Dodavatelé pivovarů

Novák & Jahntovárna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny

B.H. Hellmannvyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve

F. Ringhoffer, továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry 

Emanual Barth Praha, potřeby pro pivovary a sladovny. Stroje, přístroje a potřeby pro export a výčep piva pro obchody pivem lahvovým

J. Hitz Praha, spojené továrny pro průmysl pivovarnický. Držitel Císařské a královské výsady

J. Vindyš, továrna na pivní stroje Praha-Smíchov

K. SCHEINPFLUG, továrna na měděné, kovové a železné zboží ve Slaném

A. Rack a spol., Vídeň, Regulační topení pro pánve, hvozdy a parní kotle patent J. A. TOPFA a SYNU v Erfurtu.

Leopold Schmied, J. Rosenberg, František Koldovský, Alois Husák, Škodovy závody, František Vaníček, Alois Baudish, František Kadavý, 

J. F. Zmatlík, Praha – odborný závod se stroji pro pivovarnictví

Alois Kreidl c. k. výsostná továrna chemických, technických a fyzikálních aparátů a chemických aparátů v Praze

E. Leitz ve Wetlzláru v Německu dodává Leitzovy mikroskopy pro výzkumnému ústavu pro průmysl pivovarský v Čechách

Albrech Rueprecht Vídeň, továrna přesné váhy

Andrlík & Hueber v Praze, žižkovská továrna na stroje a kotlárna

První českomoravská továrna na stroje v Praze

Marky, Broumovský & Schulz v Praze

J.D. Weinig a syn v Hanavě n. M. strojírna ku zařizování pivovarů a sladoven

T. Aupěka dříve Fr. Vaníček v Kutné Hoře

Antonín Hoffmann v Praze VII. továrna na měděné a kovové zboží

Martinka a spol v Praze VII, továrna na stroje a kotlárna

Fr. Weisner Chrudim strojírna, slévárna a továrna na váhy

Výzkumný ústav pro průmysl pivovarnický v Čechách

J. V. Machovský v Karlíně u Prahy

Bohumil Wiesler Praha, obchod zbožím pro technické zařízení pivovovarů

Ferdinand Veselý Praha, závod se zbožím technickým pro pivovary a sladovny

E.L. Schwarz v Úštěku – Stockheimovy patentní filtry a plnící přístroje

V Fiedler, Královské Vinohrady, bednárna a obchod sudovinou

Josef Mareš Praha, Lopaty na slad nejlepší jakosti