F. Ringhoffer

František Ringhoffer
František Ringhoffer
Chladící stok 150 hl
Chladící stok 150 hl

František Ringhoffer Smichov – Praha,
firma založená roku 1771, nalezla cestu do pivovarů našich hned v prvních letech.
Továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry
Továrna na vagóny a tendry, továrna na zboží měděné a kovové
Specielní oddělení pro stavbu, zařízení a rekonstrukci pivovarů a sladoven.
Varny na vaření piva s topením přímým ohřevem.
Sladovny a hvozdy pro slady plzeňské, vídeňské a bavorské.
Stroje ku čištění ječmene a sladu. Obraceče sladu a dopravníky vyfukovací.
Pneumatické sladovny soustavy Gallandovy.
Stroje chladící a ledotvorné soustavy Lindeovy. Výrobní právo pro Rakousko-Uhersko.
Parní stroje a parní kotle nejosvědčenějsí konstrukce
Vagony ku dopravě piva s chlazením a vytápěním.

Typickým příkladem jak velké hodnoty vznikají houževnatou pílí technicky zdatného řemeslníka, jest vznik a rozvoj pozdějšího koncernu “Závody Ringhoffer – Tatra a.s.

F. Ringhoffer Smíchow
F. Ringhoffer Smíchow

Do Prahy přichází v roce 1769 mědikovecký tovaryš František Ringhoffer, který roku 1771 zakládá mědikoveckou dílnu na Starém městě pražském. Vzkvétající živnost vlivem tehdejšího pokroku cukrovarnictví a pivovarství rozšiřuje dále syn Josef a vnuk

František Ringhoffer. Jmenovitě poslední přivedl zděděné podniky na nebývalou výši. Pravě v době roku 1852, kdy kladou se počátky výstavny železných drah v Rakousku, zakládá František Ringhoffer zakoupením pozemků na Smíchově novou továrnu. Tento rok jest mezníkem založení Ringhofferovy vozovky na Smíchově. Výhodná doba přivádí podniky od první stovky nákladních vozů k dalším speciálním vozům, od jednoho tisíce dělníků až do čtyř tisíc dělníků v době světové války.
Nové objednávky z tuzemska i z ciziny kladou stále větší požadavky na podnik, takže roku 1911 rozhodují se vnuci zasloužilého Františka Ringhoffera k akcionování podniku za účasti velkobank a k výhradní specializaci podniku pro výrobu dopravních prostředků.
Do roku 1937 vyvezly Ringhofferovy závody do celého světa na 140 000 vozidel všeho druhu. Pouzději vyrábějí nákladní  i osobní vozy, tendry, draisiny, lůžkové, jídelní a salonní vozy, vozy pro pouliční a polní dráhy, vozové části motorových vozů, kolejové autobusy, speciální vozy pro dopravu piva, mléka, masa atd., dynamoelektrické vozy a konečně zařízení pro bufety.
Připojením kopřivnické vozovky roku 1923 byl učiněn krok k organisaci velkého Ringhofferova koncernu. Kopřivnická továrna vyšla jako Ringhofferův závod z malé dílny kolářského mistra. Roku 1853 založena vozovka pro výrobu silničních vozidel

Nákladní automobil pivovaru
Nákladní automobil Tatra 24

později železničních. Z toho vyšel roku 1897 první kočárový automobil. Poslední tři desetiletí znamenají pro podnik prudký vzestup. Pracovní výsledky, dokumentujíci technickou úroveň Závodů Ringhoffer – Tatra a.s. jeví se ve zvýšené poptávce po oblíbených automobilech Tatra.
Mimo osobní a nákladní automobily staví kopřivnická vozovka též všechny druhy vozidel pro dráhy, kolejové autobusy, motorové vozy s benzínovými nebo Dieselovými motory, tramvaje, vozidla pro speciální účely atd. I nejrychlejší vozidlo ČSD “Slovenská strela” byla zkonstruována  vyrobena v kopřivnické továrně.
Vedle vozidel specializovala se továrna na stavbu elektroautomatických chladících zařízení pro kuchyně, bufety, bufetová zařízení vůbec, výrobu Knorrovy brzdy pro železniční vozidla a silniční válce.

Pivní pult Tatra
Pivní pult Tatra

Do Ringhofferova koncernu dále Moravsko-slezská vozovka ve Studénce s výrobou železničních vozidel všeho druhu, spirálových vrtáků a letadel. Po krátkém trvání letecké továrny ukazuje se i zde vynikajíci kvalita výrobků Závodů Rinhoffer – Tatra a.s. celou řadou nových leteckých národních i světových rekordů vytvořených na letadlech Tatra s motory Tatra.

Letoun Tatra
Letadlo Tatra

F. Ringhhoffer, Smichov u Prahy.
Továrna na stroje, slévárna a kotlárna
Zařizování varen s vařením párou.
Výhody: rychlé a jednoduché regulování varu, větší čistota. Připalování rmutu vyloučeno. Šetření dna, Úspora paliva, úspora místa. 
17 pánví provedeno.
V poslední době provedeno 10 úplných varen s topením párou.

F. Ringhhoffer, Smichov
F. Ringhhoffer, Smichov u Prahy. Továrna na stroje, slévárna a kotlárna

Fr. Ringhoffer tovární výroba sodových vod ve Velkých Popovicích, dodává sodové vody a limonády, vyrobené z výtečné vody proslulých lesních pramenů.
Doporučujeme:  „Jablkový šumivý speciál” silně pěníci lahodný nápoj, lihuprostý, lékařsky doporučovaný. 

Fr. Ringhoffer tovární výroba sodových vod ve Velkých Popovicích, dodává sodové vody a limonády, vyrobené z výtečné vody proslulých lesních pramenů.
Doporučujeme:  „Jablkový šumivý speciál” silně pěníci lahodný nápoj, lihuprostý, lékařsky doporučovaný.

Od založení firmy nalézáme zejména větší zařízení a celé stavby a přestavby v následujících pivovarech:
Praha, Klockel 1774, Chlumec r. 1788, Nusle 1801, Tábor, obec, sladovna 1808, Rožmitál 1821, Postoloprty 1840, Králové Dvůr 1848, Podmoklí, Kolín (panský), Horní Beřkovice, Krásné Březno r. 1802, dále v pořadí Kladruby, Hořovice, Kolín (městský), Ulice, Li­toměřice, Kroměříž, Napajedla, Schellenhof (okr. piv.), Těšín, Pešť (Promontor), Vendulák Praha, Dolní Beřkovice, Popovice, Střížkov, Jince, Bestvíny, Jiretín, Klášterec, Hainšpach, Hartenberg, Náchod, Kynšperk, Cheb, Cáhiov, Janovice, Záhřeb, Linec, Hanušovice, Wiesenberg, Yojnice, Švechat, Neudorf, Uaudensdorf, Rajhrad, Hodonín, Kove Město, Karvín, Ljubífi (Kober), Buchheim, Puntigam, Udrim, Kra­kov, Třemešak, Pešť (Ha-gemacher), Pešť (Steinbruch), Terst Dreher), Krasiczyn, Lustenau uLince, llochwald, Simmering, Lysá, Šluknov. A mnohé další v cizině.