Rothova patentní spojka

Rothova patentní spojka
Rothova patentní spojka

Nejznamenitější na světě, jediná dokonalá spojka hadic jest Rothova „patentní spojka“ (patent K. Scheinpflug a dr. K. Horlivý). Patentováno celém světě. Spojení a rozdvojení jediným obratem ruky. Nejlepší ucpání. Sestává jen ze dvou zcela stejných dílů. Žádné pohyblivé části. Spojuje spolu hadice nejrůz­ nějších průměrů.  Váží jen 0,86 kg. Největší trvan­livost. Mírná cena. Objednávky vyřizuje jediný vyrabitel K. SCHEINPFLUG, továrna na měděné, kovové a železné zboží ve Slaném. Stará šroubení odpočítám v nejvyšší ceně.
Reklama z časopisu Kvas, ročník XIX, číslo 2, 1891

J. Vindyš, továrna na pivní stroje Praha-Smíchov

J. Vindyš, továrna na pivní stroje Praha-Smíchov.
První a nejstarší továrna na pivovarské stroje byla založena roku 1896

J. Vindyš & Comp. Specialfabrik für Brauerei – maschinen und Apparate für Kellereiwirtschaft, Metallgieserei, Turgeräte- , Dampfkessel, Armaturen und Motoren Fabrik. Smichow – Radotin

stacecka_Vindys_detail
Stáčecí stroj J. Vindyš s horizontálně umístěným litinovým kotlíkem se skleněným průhledem. Zeshora na stáčení litý nápis “PATENT J. VINDYŠ SMÍCHOV” Ozdobné ručně malované čáry na těle stroje. Vyrobeno kolem kolem roku 1909

Vlastní slévárna kovů. 
Ústřední kanceláře a továrna v Radotíně
Prodejní kanceláře a sklady Smíchov, Vinohradská.
Filiální továrna Vilno a Petrohrad, Rusko.
Roku 1891 započala úspěšně s výrobou tělocvičného nářadí a dodávala jej na Sokolské slety v Praze, Brně, Záhřebě a Lublani. 
Později transformována na J. Vindyš a Spol, Praha. Společnost s r. o
Vyrábala mimo jiné také hasičské žebříky a motory.
Dělník Josef Vindyš z Jičína byl zaměstnán jako strojník v továrně a když naschromáždil trochu kapitálu, osamostatnil se a otevřel si na Smíchově vlastní dílnu, kde vyráběl potřeby pro hospody. Dílna se v době rozkvětu průmyslu a zvlášťě pivovarského úspěšně rozvíjela, až se stala největší v oboru a musela ke svému růstu zakoupit nové pozemky s výhodnou polohou u dráhy v Radotíně, kde vystavěla další továrnu. Vyráběla zejména stáčecí stroje pro láhve se zátkováním a samočinnou regulací protitlaku, výčepní zařízení, veškeré druhy tlakostrojů, pivních pump, zátkovaček, korkovaček. Dále ventily a kohouty z červené litiny a mosazi pro veškerý průmysl. 

J. Vindyš, Praha-Smichov
J. Vindyš, Praha-Smichov

Vindyšův přenosný parní přístroj ku propařování pivních trubek se používal v pivovarech k čištění tlakostrojů, stáčecích strojů a veškerého pivního vedení kde ulehčil sládkům práci, ale hlavně velmi pomohl hospodským v zlepšení kvality čepovaného piva díky čistým trubkám. 

J. Vindyš, Praha-Smíchov. První pražská továrna na pivní stroje
J. Vindyš, Praha-Smíchov. První pražská továrna na pivní stroje
Stáčecí stroj J.Vindis
Stáčecí stroj s vertikálním nahoře umístěným skleněným kotlíkem v plechovém krytu s litinovým víkem. Litý, výrazný ozdobný nápis na stáčení: “PATENT J. VINDYŠ SMÍCHOV” Vyrobeno kolem roku 1905
stacecka_J_Vindys_Smichov
Stáčečka J. Vindyš, Praha-Smíchov se současným korkování lahví s ručně malovanými ozdobnými čárami na těle stroje. Horizontální tank na pivo pro plnění protitlakem.
stacecka_Vindys_manometr
Detail litinového kotlíku se skleněnám průhledem stáčečky firmy J. Vindyš, Praha-Smíchov

 

J. Vindyš, první pražská továrna na pivní stroje, vystroje ku parním strojům a kotlům, kovolitecká slévárna a továrna na vzorné tělocvičné nářadí Praha-Smíchov, Vinohradská ul 806 doporučuje co specialitu své patentní úplně zdokonalené
stáčecí stroje na pivo do lahví se současným zátkováním i bez zátkování. Veškeré druhy tlakostrojů, pivních pump, zátkovaček, a jiné potřeby pro hostinská zařízení, dále parní ventily a kohouty všeho druhu z červené litiny, mosazi, železa, od nejmenších do největších rozměrů pro veškerá odvětví průmyslová.

 

Fotogalerie všech stáčecích strojů zde:

 

Související obrázky:

Dodavatelé pivovarů

Novák & Jahntovárna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny

B.H. Hellmannvyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve

F. Ringhoffer, továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry 

Emanual Barth Praha, potřeby pro pivovary a sladovny. Stroje, přístroje a potřeby pro export a výčep piva pro obchody pivem lahvovým

J. Hitz Praha, spojené továrny pro průmysl pivovarnický. Držitel Císařské a královské výsady

J. Vindyš, továrna na pivní stroje Praha-Smíchov

K. SCHEINPFLUG, továrna na měděné, kovové a železné zboží ve Slaném

A. Rack a spol., Vídeň, Regulační topení pro pánve, hvozdy a parní kotle patent J. A. TOPFA a SYNU v Erfurtu.

Leopold Schmied, J. Rosenberg, František Koldovský, Alois Husák, Škodovy závody, František Vaníček, Alois Baudish, František Kadavý, 

J. F. Zmatlík, Praha – odborný závod se stroji pro pivovarnictví

Alois Kreidl c. k. výsostná továrna chemických, technických a fyzikálních aparátů a chemických aparátů v Praze

E. Leitz ve Wetlzláru v Německu dodává Leitzovy mikroskopy pro výzkumnému ústavu pro průmysl pivovarský v Čechách

Albrech Rueprecht Vídeň, továrna přesné váhy

Andrlík & Hueber v Praze, žižkovská továrna na stroje a kotlárna

První českomoravská továrna na stroje v Praze

Marky, Broumovský & Schulz v Praze

J.D. Weinig a syn v Hanavě n. M. strojírna ku zařizování pivovarů a sladoven

T. Aupěka dříve Fr. Vaníček v Kutné Hoře

Antonín Hoffmann v Praze VII. továrna na měděné a kovové zboží

Martinka a spol v Praze VII, továrna na stroje a kotlárna

Fr. Weisner Chrudim strojírna, slévárna a továrna na váhy

Výzkumný ústav pro průmysl pivovarnický v Čechách

J. V. Machovský v Karlíně u Prahy

Bohumil Wiesler Praha, obchod zbožím pro technické zařízení pivovovarů

Ferdinand Veselý Praha, závod se zbožím technickým pro pivovary a sladovny

E.L. Schwarz v Úštěku – Stockheimovy patentní filtry a plnící přístroje

V Fiedler, Královské Vinohrady, bednárna a obchod sudovinou

Josef Mareš Praha, Lopaty na slad nejlepší jakosti