Zvláštní úkaz ve sladu

Sladová půda Holešovického pivovaru
Sladová půda Holešovického pivovaru

Vážený přítel náš, pan František Řehák, sládek v Ovčárech, zasílá nám následující zajímavou zprávu:
Tyto dny pozoroval jsem zajímavý úkaz, jaký se mi dosud ještě nikdy nepřihodil a který si též vysvětliti nedovedu.
Přišel jsem totiž za soumraku na sladovou půdu, která jest jen několika malými okénky osvětlena, tak že bylo tu tudíž již dosti tma. 
Z odkličovacího stroje padal právě čerstvě či­štěný, ještě teplý slad na hromadu. Sáhnuv do něho, pozoroval jsem při dotknutí se rukou hro­mady slabé zablesknutí i domníval jsem se, že pochází to snad od prstenu, od něhož odraziti se mohl paprsek světla, z okénka naň dopad­nuvší, sáhnul jsem proto do sladu na jiných místech a pozoroval jsem při každém přiblížení ruky k hromadě totéž světélkování. Zkusil jsem to druhou rukou, na níž prstenů nemám, leč i tu při dotknutí sladu sršely z každého prstu jako by elektrické jiskřičky. Pocitu nepozoroval jsem v ruce žádného. Při sáhnutí do hromady sladu vychladlého, staršího, nepozoroval jsem ničeho.
    Bylo by snad možno, že by třením se zrn sla­dových o sebe vyvinula se elektřina? Jiného vysvětlení nevím. 
Pokud se týče práce z letošních surovin, bylo v listech těchto již pověděno, chci tedy zmíniti se pouze o nápadné okolnosti, že jak­mile jsem počal zde svařovat nový slad, rázem objevila se v zralém pivu krásná krupice a lesk, lepší jak při sladu starém, kvasnice však jsou méně pevné, jak na kádi tak pod vodou.

1. Žádáme přátele listu našeho, kteří podobný úkaz (který není sice nic nového a k němuž v některém z příštích čísel se vrátíme) pozorovali, aby neobtěžovali sobě podati nám o něm bližších zpráv.
Redakce

Kvas, ročník XIX, číslo 2, 1891

Další podobné články

  • Ne vždy jen várečné!Ne vždy jen várečné! Není tomu dávno, co minul konec léta a počátek podzimku, doba to, kteréž každý pivovar s obavou hledí vstříc a v kteréž sládku zakoušeti jest hořkých pilulek v podobě nejrozmanitějších […] Posted in Kvas z roku 1891
  • Největší piják na světěNejvětší piják na světě Největší piják na světě. V jednom z prosin­cových čísel „Novo-Yorkského obchodního listu" dočí­táme se následující zajímavé zprávy: „Největším pijákem naší doby honosí se městečko Oleau v […] Posted in Drobnosti
  • Zvláštní způsob máčení ječmeneZvláštní způsob máčení ječmene Na zvláštní způsob máčení ječmene obdržel patent jistý Ferdinand Kleemann v Oberttirkheimu. Způsob ten pozůstává v podstatě v následujícím: Ječmen k máčení určený nasype se do zvlášť k […] Posted in Drobnosti
  • Lednice a nakládání leduLednice a nakládání ledu Přímo vedle sklepa pivního nalézati se má lednice  a sice tak veliká, aby led do druhého nakládání vydržel. Lednice bývá obyčejně zděná se vzduchovou isolací ve stěnách, ale i […] Posted in Učebnice výroby sladu a piva, Technika
  • Německé a dánské pivo v AthénáchNěmecké a dánské pivo v Athénách Ze zprávy německého konsula v Athénách dozvídáme se, že dovoz dříve tak oblíbených piv rakouských do Athén v poslední době značně klesl. Nalézající se v Athénách v činnosti dva velké […] Posted in Drobnosti
  • Dodavatelé pivovarůDodavatelé pivovarů Novák & Jahn, továrna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny B.H. Hellmann, vyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, čerpadla […] Posted in Dodavatelé pivovarů, Články, Technika
  • Zprávy osobníZprávy osobní Pan Josef Smělý stal se dílovedoucím pivovaru v Ledhuji a p. Antonín Smělý, absolvovaný posluchač pražské sladovnické školy, najal pivovar v Horní Teplici. Pan Ladislav Vodička stal se […] Posted in Kvas z roku 1891, Zprávy osobní
  • Nařízení, týkající se výroby a prodeje piva v ItáliiNařízení, týkající se výroby a prodeje piva v Itálii Z nařízení císařského zdravotního úřadu, týkajících se zdravotních opatření, pokud se týče potravin a nápojů, vyjímáme následující: ku výrobě piva smí se upotřebiti pouze sladu z ječmene […] Posted in Drobnosti

Napsat komentář