Dodavatelé pivovarů

Novák & Jahntovárna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny

B.H. Hellmannvyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve

F. Ringhoffer, továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry 

Emanual Barth Praha, potřeby pro pivovary a sladovny. Stroje, přístroje a potřeby pro export a výčep piva pro obchody pivem lahvovým

J. Hitz Praha, spojené továrny pro průmysl pivovarnický. Držitel Císařské a královské výsady

J. Vindyš, továrna na pivní stroje Praha-Smíchov

K. SCHEINPFLUG, továrna na měděné, kovové a železné zboží ve Slaném

A. Rack a spol., Vídeň, Regulační topení pro pánve, hvozdy a parní kotle patent J. A. TOPFA a SYNU v Erfurtu.

Leopold Schmied, J. Rosenberg, František Koldovský, Alois Husák, Škodovy závody, František Vaníček, Alois Baudish, František Kadavý, 

J. F. Zmatlík, Praha – odborný závod se stroji pro pivovarnictví

Alois Kreidl c. k. výsostná továrna chemických, technických a fyzikálních aparátů a chemických aparátů v Praze

E. Leitz ve Wetlzláru v Německu dodává Leitzovy mikroskopy pro výzkumnému ústavu pro průmysl pivovarský v Čechách

Albrech Rueprecht Vídeň, továrna přesné váhy

Andrlík & Hueber v Praze, žižkovská továrna na stroje a kotlárna

První českomoravská továrna na stroje v Praze

Marky, Broumovský & Schulz v Praze

J.D. Weinig a syn v Hanavě n. M. strojírna ku zařizování pivovarů a sladoven

T. Aupěka dříve Fr. Vaníček v Kutné Hoře

Antonín Hoffmann v Praze VII. továrna na měděné a kovové zboží

Martinka a spol v Praze VII, továrna na stroje a kotlárna

Fr. Weisner Chrudim strojírna, slévárna a továrna na váhy

Výzkumný ústav pro průmysl pivovarnický v Čechách

J. V. Machovský v Karlíně u Prahy

Bohumil Wiesler Praha, obchod zbožím pro technické zařízení pivovovarů

Ferdinand Veselý Praha, závod se zbožím technickým pro pivovary a sladovny

E.L. Schwarz v Úštěku – Stockheimovy patentní filtry a plnící přístroje

V Fiedler, Královské Vinohrady, bednárna a obchod sudovinou

Josef Mareš Praha, Lopaty na slad nejlepší jakosti

 

Další podobné články

Napsat komentář