Návod k zacházení patentním přístrojem na plnění lahví se současným korkováním

Praktický návod k zacházení patentním přístrojem na plnění lahví se současným korkováním.

Stáčečka piva s měděným válcem pro dvě lahve
Stáčečka piva s měděným válcem pro dvě lahve

Patentní přístroj k plnění lahví – stáčečka uvádí se následovně v činnost:
Do vzdušního kotle načerpá se vzdušním čerpadlem vzduch na tlak 2 atm., načež se sud narazí jehlou. Vzdušní roura od rozdělovače , spojí se pod manometrem se vzdušní rourkou rozdělovače na plniči a druhý konec rozdělovače na plniči další trubkou se vzdušním kohoutem narážecí jehly. Konečně spojí se plnič s jehlou hadicí. Nyní možno se stáčením počíti, což děje se následovně:

Na vzdušním kotli nalézající se kohoutek se poznenáhla otevře a vpustí tlak rourou k plniči a odtud k sudu, načež se vzdušní i pivní kohoutek na narážecí jehle poznenáhla otevírají. Poté přikročíme k přístroji, otevřeme vzdušní ventil (knoflík), aby se mohl skleněný cylindr naplnit tlakem. Po ukončeném naplnění ventil opět uzavřeme.

Nyní vstoupne na šlapadlo přístroje, aby se podložka k láhvi poněkud snížila a postaví láhev na tuto. Povolením šlapadla zvedne se podložka s lahví do výše a přitlačí hrdlo láhve do gumového kroužku (kloboučku), který se v přístroji nalézá. Nyní nadzvedneme kouli u korkovačky, vsuneme korek do konického otvoru a vrazíme jej dovnitř, po té učiníme pohyb pákou s pravé strany na levou. Tímto otočením kohoutového vřeténka otevřeme nejprv přítok vzduchu a pak přítok piva, tak že toto počíná do láhve vyplněné protitlakem (stlačeným vzduchem) bez pěnění téci. Mezitím postavíme druhou láhev pod druhou rourku, načež se právě uvedený postup u druhé láhve opakuje.

Kdyby se první láhev úplně nedoplnila, tedy se kohoutek na odpouštění vzduchu táhnutím poněkud pootevře a to jen na tak dlouho, pokud teče pivo do láhve bez pěnění. Jakmile je láhev dostatečně naplněna, tedy se uchopíme rukojetě obou pák, rukojeť plné láhve zatočí se na právo a rukojeť druhé doposud prázdné láhve na levo, čímž uzavřel se přítok piva do plné láhve a otevře do druhé, tudíž prázdné láhve. Plná láhev se pak koulí a tyčinkou zakorkuje a odebéře, načež se pod kohout postaví nová láhev, se kterou se pak v opačném pořádku manipuluje.
Vyňato z ilustrovaného cenníku firmy Emanual Barth v Praze, 1909

Související obrázky:

Plnič lahví Triumfátor

Stáčečka Triumfátor
Plnicí stroj Triumfátor

Nejnovější isobarometrický plnič lahví „Triumfátor” dodává firma Emanual Barth v Praze.

Nejpevnější, nejjednodušší a nejodolnější konstrukce, téměř výhradně z mosazi a červeného bronzu. Jednoduché ovládání, jen jedena rukojeť. Bezpečný, bezporuchový provoz.

Bez předstřikovače. Plnění absolutně bez pěny a bez přetékání. Žádné rozbité lahve. Ani kapka ztráty piva. Pivní lahve jsou plněné velmi nízkým tlakem. Pohodlné čištění. Nedochází ke ztrátě oxidu uhličitého. Vhodný pro všechny velikosti lahví. Žádné přenastavování vidlic při plnění lahví různých objemů a výšek hrdla.
„Triumfátor” má oproti ostatním novým konstrukcím, s nimiž tento přístroj ve světové soutěži často již zápolil, tyto výhody:
      Kohoutky se v rychlém tempu z polohy klidu uvedou do plnící polohy ihned a nikoli, jak u jiných systémů, na dvakrát, kterýžto postup mýlí začasto i zkušené dělníky a vždy pěnění piva způsobuje. 
Mohou tudíž veškeré láhve bez ohledu na jejich výšku a výšku jejich hrdel dohromady plnění býti, aniž by bylo třeba kohout do jiné polohy uváděti.
Zdvih kohoutu je značně menší, čímž se práce obsluhujícího personálu u veliké míře usnadňuje. Pivo teče kohouty ihned na plno a nikoli jen po kapkách a při tomto přístroji není té nejmenší ztráty na pivě neb kyseliny uhličité.
   Plnění děje se při zcela nízkém tlaku: stačí již jen 0,2 až 0,5 atm.
Shromažďovač není vyroben pouze z jednoho kusu, nýbrž každý z plnících kohoutů má svůj vlastní shromažďovač, následkem čehož může každý přístroj dle potřeby zvětšen býti. 
Výkonnost jest značně větší a popřípadě dvojnásobná, jako u amerického přístroje. Obnáší na jeden kohout asi 250 půllitrových lahví v hodině.
Přístroj nemá žádných hadic a takových částí, které se rychle opotřebují. Až na podstavec sestává výhradně z mosaze, červené litiny a bronzu.
Přístroj se dodává o 2-8 kohoutech a s patentními ochrannými koši, jejíž vrchní část se automaticky otevírá.

Galerie stáčecích strojů

Emanual Barth

Emanual Barth v Praze
Stroje a potřeby pro pivovary a sladovny.
Filiálka v Kievě, Rusko
Založeno 1872

Kanceláře Emanuel Barth Praha
Kanceláře Emanuel Barth Praha

Vyznamenán: Spolkem pro průmysl pivovarský v království českém, Rakousko-Uherským spolkem sládků a sladmistrů ve Vídni, na výstavě architektury a inženýrství v Praze a jiné.
Písarna a sklady, Senovážná ulice č. 56, 
Telefon číslo: 287

Firma Emanuel Barth Praha dodává pro rok 1909 následující položky:
Armatura ku kotli
Armatura k tlakostrojům
Bedny na láhve

Emanual Barth v Praze Stroje a potřeby pro pivovary a sladovny.
Emanual Barth v Praze, sklad veškerých potřeb pro pivovary a sladovny

Broky emailové
Broky ocelové
Čerpadla vzdušní, automatická, elektrická, vodní, na kotli
Čistič vzduchu
Deska nástěnná na láhev s kyselinou uhličitou
Destičky, k záklopkám
Držadla na kontrolní skla, držátka korků
Filtry na pivo
Finimetr
Hadice gumové k plnění lahví, hadice pivní, hadice vzdušní
Hlavy okrasné ku stojanu
Chladič na láhve
Chytač oleje
Jehly narážecí
Kapsle cínové na láhve, Kapslováčky
Kartáčky k čistění lahví, Klíč k zám. na kyselinu uhličitou
Kohoutky, k tlakostrojku, vypouštěcí, kohoutky vzdušní
Kohouty načínací , kohouty výčepní, kohouty do sudu
Konvičky pivní
Kontrolní skla
Korkovačky s pákou, korkovačky ruční, korkovačky strojní
Korky do lahví
Kose na láhve
Kotle vzdušní, kotle s čerpadly
Kroužky gum. k zákl.
Láhve na kyselinu uhličitou
Lednice na láhve a sudy
Ledničky

Isobarometrický stáčecí stroj na sudy firma Emanual Barth
Isobarometrický stáčecí stroj na sudy firma Emanual Barth

Mačkadla korků
Manometr
Míry litrové
Nálevky pivní
Obaly slaměné
Odzátkovačky
Ohřívač jídel, ohřívač vody
Okrasy k výčep, stojanům
Pasteurisační přístroje
Pípy dřevěné, pípy mosazné do sudů, pípy pěnicí
Pračky na korky
Prášek k čistění pivovodu
Přidržovač zátek
Přístroje k čistění lahví ruční, k čištění pivovodu
Přístroje ku kapslování lahví, přístroje ku korkování, mačkání korků, k namáčení lahví, ku nalepování etiket, přístroje k paření korků
Pyramidy na láhve
Regulátor vzduchu
Rozdělovač vzduchu
Roury cínové
Řidič vzduchu
Sběrač oleje
Skla kontrolní
Sklenice pivní
Skříňky na láhve
Sloupky výčepní
Soudky výčepní, spojky pivní, spojky vzdušní
Stojany na láhve, stojany výčepní
Stolice výčepní
Stoly výčepní
Stroje k čistění lahví, stroje ku namáčení lahví, stroje k nalepování’ etiket,
stroje k plnění lahví, přeplakování lahví, zátkování lahví
Tácy k výčepním stolům
Tlakoměr
Tlakostroje úplné, čerpací, vodní tlakostrojky pivní, ruční
Transportér lahvových košů
Troubele k plnění lahví, ucpávky do jehel
Valník na lahvové koš
Ventilátory
Ventily přeplakovací, redukční na kyselinu, ssací, sudové, vzdušní a zpáteční
Vozíky na láhve
Vyplakovače lahví a sklenic
Výtah na lahvové koše, vytahováky korků, vyvozovač páry
Vývrtky korků
Záklopky na láhve
Zámyčky redukční na kys. uhl
Zařízení k mytí lahví
Zátkovačky
Zátky korkové
Známky na pivo

Související obrázky:

Dodavatelé pivovarů

Novák & Jahntovárna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny

B.H. Hellmannvyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve

F. Ringhoffer, továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry 

Emanual Barth Praha, potřeby pro pivovary a sladovny. Stroje, přístroje a potřeby pro export a výčep piva pro obchody pivem lahvovým

J. Hitz Praha, spojené továrny pro průmysl pivovarnický. Držitel Císařské a královské výsady

J. Vindyš, továrna na pivní stroje Praha-Smíchov

K. SCHEINPFLUG, továrna na měděné, kovové a železné zboží ve Slaném

A. Rack a spol., Vídeň, Regulační topení pro pánve, hvozdy a parní kotle patent J. A. TOPFA a SYNU v Erfurtu.

Leopold Schmied, J. Rosenberg, František Koldovský, Alois Husák, Škodovy závody, František Vaníček, Alois Baudish, František Kadavý, 

J. F. Zmatlík, Praha – odborný závod se stroji pro pivovarnictví

Alois Kreidl c. k. výsostná továrna chemických, technických a fyzikálních aparátů a chemických aparátů v Praze

E. Leitz ve Wetlzláru v Německu dodává Leitzovy mikroskopy pro výzkumnému ústavu pro průmysl pivovarský v Čechách

Albrech Rueprecht Vídeň, továrna přesné váhy

Andrlík & Hueber v Praze, žižkovská továrna na stroje a kotlárna

První českomoravská továrna na stroje v Praze

Marky, Broumovský & Schulz v Praze

J.D. Weinig a syn v Hanavě n. M. strojírna ku zařizování pivovarů a sladoven

T. Aupěka dříve Fr. Vaníček v Kutné Hoře

Antonín Hoffmann v Praze VII. továrna na měděné a kovové zboží

Martinka a spol v Praze VII, továrna na stroje a kotlárna

Fr. Weisner Chrudim strojírna, slévárna a továrna na váhy

Výzkumný ústav pro průmysl pivovarnický v Čechách

J. V. Machovský v Karlíně u Prahy

Bohumil Wiesler Praha, obchod zbožím pro technické zařízení pivovovarů

Ferdinand Veselý Praha, závod se zbožím technickým pro pivovary a sladovny

E.L. Schwarz v Úštěku – Stockheimovy patentní filtry a plnící přístroje

V Fiedler, Královské Vinohrady, bednárna a obchod sudovinou

Josef Mareš Praha, Lopaty na slad nejlepší jakosti