Dodavatelé pivovarů

Novák & Jahn, továrna na stroje, kotlárna, mědikovectví, kovolitectví, Praha-Bubny B.H. Hellmann, vyrábí filtry na pivo, pračky na filtrační hmotu, plniče sudů, čerpadla na pivo, čistící stroje na lahve F. Ringhoffer, továrna na stroje, slévárna železa a kotlárna, válcovny na měd a hamry  Emanual Barth Praha, potřeby pro pivovary a sladovny. Stroje, přístroje a potřeby pro export … Read more