K zdražení piva v Brně

Dělnický politický spolek »Svornost« v Brně svolal na den 28. prosince 1890, veřejnou schůzi lidu, na níž bylo jednáno o projektovaném zdražení piva. Jako řečníci vy­stoupili Komprda, Hanich, Hýbeš, redaktoři dělni­ckých listů, krejčí Jura, obuvník Mařa, natěrač Sefr, přadlák Melichárek, tkadlec Čermák a Burian. Při­jata resoluce, kterou dělnictvo prohlašuje, že z pivo­varů, které pivo zdražily, nebude po tak dlouho pivo piti, dokud nebudou zavedeny dřívější ceny.
V resoluci této poukazuje se k tomu, že zdraže­ním piva vzroste počet těch, kteří propadají moru kořalečnímu.

Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 2, 1891

Další podobné články

Napsat komentář