Tržnice na chmel v Žatci

V sezení obecního výboru města Žatce dne 27. prosince 1890 referoval mezi jiným purkmistr dr. Schönfeld o změně smlouvy mezi obcí žateckou a městským žateckým spolkem chmelařským, kteráž oběma stranami přijata a spo­čívá v následujícím:
1. Chmelařský spolek dá dvě dolejší místnosti kancelářské budovy žatecké tržnici k disposici.
2. Chmelařský spolek se zavazuje, část zadních místností upraviti co skladiště.
3. Rozvážeče chmele přijme do služby řiditelství tržnice.
Smlouva zní na 6 roků proti roční výpovědi.

Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 2, 1891

Další podobné články

Napsat komentář