O dovozu piva do Columbie roku 1889

O dovozu piva do Columbie r. 1889 vyjímáme z jedné německé konsulátní zprávy následující data:
Nápoje vykazují značný příbýtek 541 tun, pivo samo 539 tun. Německá piva lahvová a vedle nich severo­americká nalézají vzdor velmi zdražené ceně, následkem dopravy a cla rychlého odbytu. Pivo v sudech se nezakotvilo, bylyť sudy často průběhem dopravy značně vyprázdněny a piva sama zhusta horkým podnebím utrpěla. Dovoz piva z Německa obnášel r. 1889, 8762 metr. centů.

Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 1, 1. ledna 1891