Návod k zacházení patentním přístrojem na plnění lahví se současným korkováním

Praktický návod k zacházení patentním přístrojem na plnění lahví se současným korkováním.

Stáčečka piva s měděným válcem pro dvě lahve
Stáčečka piva s měděným válcem pro dvě lahve

Patentní přístroj k plnění lahví – stáčečka uvádí se následovně v činnost:
Do vzdušního kotle načerpá se vzdušním čerpadlem vzduch na tlak 2 atm., načež se sud narazí jehlou. Vzdušní roura od rozdělovače , spojí se pod manometrem se vzdušní rourkou rozdělovače na plniči a druhý konec rozdělovače na plniči další trubkou se vzdušním kohoutem narážecí jehly. Konečně spojí se plnič s jehlou hadicí. Nyní možno se stáčením počíti, což děje se následovně:

Na vzdušním kotli nalézající se kohoutek se poznenáhla otevře a vpustí tlak rourou k plniči a odtud k sudu, načež se vzdušní i pivní kohoutek na narážecí jehle poznenáhla otevírají. Poté přikročíme k přístroji, otevřeme vzdušní ventil (knoflík), aby se mohl skleněný cylindr naplnit tlakem. Po ukončeném naplnění ventil opět uzavřeme.

Nyní vstoupne na šlapadlo přístroje, aby se podložka k láhvi poněkud snížila a postaví láhev na tuto. Povolením šlapadla zvedne se podložka s lahví do výše a přitlačí hrdlo láhve do gumového kroužku (kloboučku), který se v přístroji nalézá. Nyní nadzvedneme kouli u korkovačky, vsuneme korek do konického otvoru a vrazíme jej dovnitř, po té učiníme pohyb pákou s pravé strany na levou. Tímto otočením kohoutového vřeténka otevřeme nejprv přítok vzduchu a pak přítok piva, tak že toto počíná do láhve vyplněné protitlakem (stlačeným vzduchem) bez pěnění téci. Mezitím postavíme druhou láhev pod druhou rourku, načež se právě uvedený postup u druhé láhve opakuje.

Kdyby se první láhev úplně nedoplnila, tedy se kohoutek na odpouštění vzduchu táhnutím poněkud pootevře a to jen na tak dlouho, pokud teče pivo do láhve bez pěnění. Jakmile je láhev dostatečně naplněna, tedy se uchopíme rukojetě obou pák, rukojeť plné láhve zatočí se na právo a rukojeť druhé doposud prázdné láhve na levo, čímž uzavřel se přítok piva do plné láhve a otevře do druhé, tudíž prázdné láhve. Plná láhev se pak koulí a tyčinkou zakorkuje a odebéře, načež se pod kohout postaví nová láhev, se kterou se pak v opačném pořádku manipuluje.
Vyňato z ilustrovaného cenníku firmy Emanual Barth v Praze, 1909

Související obrázky:

Plnič lahví Triumfátor

Stáčečka Triumfátor
Plnicí stroj Triumfátor

Nejnovější isobarometrický plnič lahví „Triumfátor” dodává firma Emanual Barth v Praze.

Nejpevnější, nejjednodušší a nejodolnější konstrukce, téměř výhradně z mosazi a červeného bronzu. Jednoduché ovládání, jen jedena rukojeť. Bezpečný, bezporuchový provoz.

Bez předstřikovače. Plnění absolutně bez pěny a bez přetékání. Žádné rozbité lahve. Ani kapka ztráty piva. Pivní lahve jsou plněné velmi nízkým tlakem. Pohodlné čištění. Nedochází ke ztrátě oxidu uhličitého. Vhodný pro všechny velikosti lahví. Žádné přenastavování vidlic při plnění lahví různých objemů a výšek hrdla.
„Triumfátor” má oproti ostatním novým konstrukcím, s nimiž tento přístroj ve světové soutěži často již zápolil, tyto výhody:
      Kohoutky se v rychlém tempu z polohy klidu uvedou do plnící polohy ihned a nikoli, jak u jiných systémů, na dvakrát, kterýžto postup mýlí začasto i zkušené dělníky a vždy pěnění piva způsobuje. 
Mohou tudíž veškeré láhve bez ohledu na jejich výšku a výšku jejich hrdel dohromady plnění býti, aniž by bylo třeba kohout do jiné polohy uváděti.
Zdvih kohoutu je značně menší, čímž se práce obsluhujícího personálu u veliké míře usnadňuje. Pivo teče kohouty ihned na plno a nikoli jen po kapkách a při tomto přístroji není té nejmenší ztráty na pivě neb kyseliny uhličité.
   Plnění děje se při zcela nízkém tlaku: stačí již jen 0,2 až 0,5 atm.
Shromažďovač není vyroben pouze z jednoho kusu, nýbrž každý z plnících kohoutů má svůj vlastní shromažďovač, následkem čehož může každý přístroj dle potřeby zvětšen býti. 
Výkonnost jest značně větší a popřípadě dvojnásobná, jako u amerického přístroje. Obnáší na jeden kohout asi 250 půllitrových lahví v hodině.
Přístroj nemá žádných hadic a takových částí, které se rychle opotřebují. Až na podstavec sestává výhradně z mosaze, červené litiny a bronzu.
Přístroj se dodává o 2-8 kohoutech a s patentními ochrannými koši, jejíž vrchní část se automaticky otevírá.

Galerie stáčecích strojů