Německé a dánské pivo v Athénách

Ze zprávy německého konsula v Athénách dozvídáme se, že dovoz dříve tak oblíbených piv rakouských do Athén v poslední době značně klesl. Nalézající se v Athénách v činnosti dva velké pivovary co do výroby značně stouply. Oblíbena jsou piva mni­chovská a jiná německá, kteráž dopravují se nyní v lahvích se vzlášt ozdobnými etiketami, na což prý Atheňané nemálo trpí. Nový konkurent piv něme­ckých objevil se v pivu dánském, kteréž v krátkosti zjednalo si obliby a značného rozšíření. Slad do­ váží se až dosud výhradně z Rakouska.

Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 2, 1891