Máčení a praní ječmene

náduvník
uvnitř náduvníku
náduvník
náduvník

Proč se ječmen máčí?
Aby mu byla dodána vlhkost nutná ke vzbuzení klíčení.
Co je náduvník?
Nádrž v které ječmen bobtná, jmenuje se náduvník.
Jaký má být náduvník?
Je buď z kamene či betonu, nebo ze železa. V prvém případě nejčastěji čtyřhraný, s rovným dnem, v druhém případě kulatý, s dnem tvaru kuželovitého, v jehož středu je umístěn výpustný ventil. Je opatřen síty, aby voda mohla rychle a dokonale odtékat a zařízením na hojný přívod vody, aby bylo umožněno rychlé napuštění náduvníku zespodu, dále zařízením na odplavení ječných splavků.
Kde má být postavený náduvník?
Je účelné postavit náduvník mezi půdou na ječmen a mezi humno. Postavit jej přímo na humno se nedoporučuje poněvadž prach, povstávající při namáčení, podporuje tvoření plísně v hromadě ležící na humně. Postavení náduvníku na humně lze jen tehdy schválit, nelze-li najít jiné místo účinkům vnější teploty za kruté zimy co možná nejméně přístupné.
Jaký je postup při namáčení?
Dobře vyčištěný náduvník se naplní až do přesně stanovené výše vodou, do níž se sítem přidá nepatrné množství vápenného mléka vyrobeného z čerstvě hašeného vápna (asi 1 litr vápenného mléka na 10 hl vody). Množství vody má být vyměřeno tak, aby náduvník byl po ukončení namáčení blízek přetékání. Poté se dá ječmeni spadávat v tenkém proudu, při čemž se dřevěným hřeblem silně míchá, částečně, aby byl z ječmene odplaven prach, částečně, aby lehká neb hluchá zrna mohla vyplavat na povrch. Tato plující zrna ječmene se jmenují splavky.
Co se dělá se splavkami?
Splavky se po 2-3 hodinách úzkým prknem odstraní, neb se vodou, přitékající do náduvníku zespodu, odplaví do odpadové skříně. Jsou sušeny a používá se jich jako krmiva pro dobytek. Jejich množství nemá být být větší než asi 1% celého množství máčeného ječmene. Poněvadž je jejich cena nízká, je účelné, ječmen již při čištění co nejlépe vyčistit, aby se získalo radějí více zadiny než splavků.
Jak často má být v náduvníku vyměňována voda?
První voda se nejpozději po třech hodinách vytlačí čerstvou vodou zdola. Čerstvé vodě dáme tak dlouho přitékati, až se vápenná voda úplně odstraní. Dále pak se vyměnuje voda na máčení denně jednou. Je vyzkoušeno, že je nejlépe vypustit vodu po ránu, nechat poté namáčený ječmen 5-6 hodin stát bez vody a teprve poté zase náduvník vodou naplnit.
Čeho nutno dbát při výměně namáčecí vody?
Nutno učinit výměnu vody závislou na povaze ječmene, na teplotě vody a teplotě v máčírně. V teplejším ročním období je nutno vyměňovat vodu častěji než v zimě.
Povrch namočeného ječmene při první výměně vody srovnat do roviny.
Je nutno, aby voda stála asi 20 cm nad ječmenem.
Příliš mnoho vody zvyšuje vyluhování cenných částeček ječmene, příliš málo vody působí nestejně rychlé klíčení vrchní vrstvy ječmene.

Související obrázky: