Pivovar „U Bucků”, Praha II

Pivovar u Bucků
Průčelí pivovaru U Bucků roku 1920

Až do roku 1920 stával Na Poříčí dům čp. 1046 (starší čp. bylo 1031), spojený s pivovarem, který byl v Praze jedním z nejstarších. Roku 1380 vlastnil dům ten sladovník Ondřej Kasaný, po něm soukeník Jílek, pak Franěk ze Želenec. Později říkali tomuto domu „Syktorský pivovar ” podle rodiny Syktorů (Marty a Václava). Hynek Bořek z Dohalic prodal tento nákladnický dům s pivovarem roku 1599 Davidu Matěji Žitavskému z Dromsdorfu, a ten roku 1605 lékaři Dr. Adamovi Huberovi z Rýznpachu. Po něm dostal se do rukou Daniela Pichelbergera z Pichelbergu, který roku 1611 prodal pivovar Vojtěchu Koutskému z Jenštejna. Jeho manželka Kateřina, která byla emigrantkou, a její matka Anna, vdova po Dr. Huberovi, prodaly nákladnický dům ,,někdy Syktorských”, potom „Huberovských”, roku 1628 za 2.100 zlatých Jiřímu Donátovi. Vdova tohoto, Anna, odkázala dům řeholi Voršilek a ta prodala jej za 1350 zlatých roku 1679 Františku Liebmannovi. Roku 1782 tento nákladnický dům náležel Františkovi Hanušovi a roku 1837 Kateřině Kropové. V druhé polovině XIX století byl pivovar rozšířen, postaven nový velký hvozd 

Hvozd U Bucků
Hvozd pivovaru U Bucků v Praze a okolní budovy roku 1920

a zřízena větší pivovarská zahrada. Pivovar patřil tehdy Adolfu Buňatovi . V letech kolem 1895 majiteli pivovaru se stali dědicové Adolfa Buňaty a sládkem byl Antonín Crha. Pivovar byl zařízen na var 50 hl. V roce 1896/97 se navařilo zde 9550 hl piva. V roce 1901/2 byl pivovar pronajat sládku Josefu Brožovi a uvařeno 5500 hl. Nájemce, sládek Brož , však brzy zemřel a nájem pivovaru přešel do rukou jeho dědiců. Výroba tehdy činila 5250 hl. V roce 1903/4 novým nájemcem pivovaru se stal sládek Bohumil Hustoles a uvařeno 5400 hl piva. V roce 1905/6 vyrobeno 7150 hl, v roce 1906/7 6950 hl. V roce 1909/10 majitelé, dědici Adolfa Buňaty, pronajali od 1910 pivovar Josefu V. Novákovi, pozdějšímu majiteli pivovaru ve Vršovicích. Dílovedoucí byl Antonín Crha. V roce 1910/11 bylo od 1. XI . 1910 vyrobeno 4600 hl piva. V následujícím pivovarském roce zvýšila se výroba na 8750 hl a v roce 1912/13, ve kterém se uvařilo 9100 hl, zněla firma pivovaru „Staročeský parostrojní pivovar Josef V. Novák”. V pivovaře „U Bucků” se časem vařilo i pro jiné pivovary. V r. 1914 až 1919 se zde vařilo pro pivovar ,,U Bachorů” v Žitné ul. Mladina zde uvařená byla ve voznicích dopravována do pivovaru ,,U Bachorů”, kde zakvášena a dále zpracována. V těchto letech „U Bucků” se výroba piva pohybovala přibližně kolem 9000 hl, a to až do roku 1916. V tomto roce majitelem pivovaru byli Buňatová, Jírová a dědici. Nájemcem a sládkem se stal T. Vršínský. Za válečných let činil kontingent pivovaru, vypočítaný na základě průměru předválečné výroby 90.010 hl. V roce 1920 byla výroba zastavena a téhož roku pivovar byl prodán. Celý objekt pivovaru byl v témže roce zbořen, aby ustoupil moderní bankovní budově.
Pivovar „U Bucků” byl rázovitým staropražským pivovarem, na který starší Pražané rádi vzpomínají a ve kterém v pivovarské šalandě přečasto se ozývaly pijácké písně a vandrovní řemesla zde prováděla své žerty a veselice. Prů­čelí domu tohoto pivovaru bylo skvěle ozdobeno, jak ze zachovaného obrázku vysvítá. Dnes staří milovnici piva, jdou-li kol míst, kde tento starý pivovar stával, jen povzdychnou: „Škoda ho!”
F. V. Konečný
Pivovarský časopis Gambrinus, ročník 5 (72), číslo 4 z 23. února 1944